کارخانه‌ی رؤیاسازی وُرنا

وُرنا می‌خواهد برای ترویج فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی و ارزش‌های جهان‌شمول در جامعه تلاش کرده و فرصت‌های مناسب آموزشی را برای کودکان و نوجوانان و بزرگسالان فراهم کند. توانمندسازی کودکان، نوجوانان و زنان برای مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی رؤیای بزرگ ماست. برای همین، گروه وُرنا کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت برگزار می‌کند. باشگاه‌های کتاب‌خوانی راه‌اندازی می‌کند. با مشارکت سازمان‌های خصوصی، دولتی، نهادهای مردمی و بین‌المللی طرح‌های فرهنگی کودک‌محور اجرا می‌کند. درباره‌ی رویکردهای آموزشی، ادبیات، روان‌شناسی و فلسفه پژوهش کرده و نتیجه را در قالب انتشار مقاله و کتاب‌های ترویجی و آموزشی و یا مشاوره ارائه می‌کند.