فراخوان مسابقه‌ی نقاشیِ وُرنا

اولین دوره‌‌ی مسابقه‌‌ی نقاشی وُرنا با موضوع شادی و تفاوت‌های فردی با هدف آشنایی کودکان و نوجوانان با مفهوم صلح از سوی کارخانه‌ی رؤیاسازی وُرنا برگزار می‌شود. «همه حق دارند شاد باشند»، «ما همه متفاوت هستیم» و «خودِ دوست‌داشتنیِ من» …

ادامه مطلب