گروه وُرنا

مهنا افشردی، مریم بخارایی، مونا دانش‌پژوه، فؤاد صادقیان، رؤیا میرغیاثی